Numeroloji

Numeroloji kişiyi ve kişinin geleceğini açıklamayı hedefleyen bir sanattır.

Numeroloji’nin kaynakları adeta sınırsızdır, uygulanması da öyle. Konusal olarak bir ucu batıl inançlara, bir ucu ise toplumların bilinçaltına dayanır. Eski Mısır’da, Mezopotamya’da, antik Yunanistan’da, İslam öncesi Türkler’de, Araplar’da numeroloji karşımıza çıkmaktadır.

Mezopotamya Babil ve Sümer bilginleri için sayı…

View On WordPress

Ravachol : İdam Savunması

Ravachol : İdam Savunması

Ravachol, bir dizi bombalama eyleminin ardından cinayetle yargılandığı davada aşağıdaki konuşmayı yapmaya çalışmıştı. Amacı suçlu olduğunu inkâr etmek değil, aksine suçunu kabul edip nedenlerini açıklamaktı. Duruşmanın tanıklarına göre birkaç kelime söylemesinin ardından yarıda kesilen konuşmasını asla yapamadı. Kısa bir süre sonra da giyotinle idam edildi.

…aynı şekilde siz beyler, siz jüri…

View On WordPress

Başlık aslında İngiltere’de romantik akım içinde değerlendirilmiş William Blake, H.Fuseli’nin çalışmalarının sergi adı.

Fuseli (1741-1825) ise özellikle Nightmare (Kabus) adlı eseriyle tanınan, W.Blake’le kafadar olan müthiş ressam. Bahsettiğim bu tablosu bizim halkımızın karabasan dediği uyku felci durumunu tanımlar gibi.

Gotik Kabuslar Başlık aslında İngiltere’de romantik akım içinde değerlendirilmiş William Blake, H.Fuseli’nin çalışmalarının sergi adı. Fuseli (1741-1825) ise özellikle Nightmare (Kabus) adlı eseriyle tanınan, W.Blake’le kafadar olan müthiş ressam.

Gotik Sanatın Kökleri (Gotik Çağ)

Gotik Sanatın Kökleri (Gotik Çağ)

XII. yy.dan Rönesans’a kadar Batı Avrupa’da gelişen sanat biçimidir. Gotik sanat Fransa’da doğmuş olmasına rağmen adını Hıristiyanlığın ilk yıllarında Avrupa’yı istilâ eden Gotlardan almıştır. Bu terimi ilk defa İtalyan hümanistleri kullanmışlardı. Onlara göre, özellikle Alpler’in kuzeyinde gelişen ve roman sanatının ardından gelen bu sanat, İlkçağ’ın klasik kurallarından iyice ayrılıyordu. Ve,…

View On WordPress

Yeraltı Tiyatrosu

Altmışlı yıllarda ABD’de ve özellikle de New York’ta “Off-Off- Brodway” tiyatroları arasında, var olan düzene, kentsoylu ahlakına ve halkın benimsediği siyasal anlayışa karşı saldırgan, hatta değer tanımaz bir tavır içinde olan ‘anarşist’ tiyatro. Kentsoyluyu şoka uğratmak için en uç politik sloganları ve en yakası açık cinselliği kullanmıştır.Ayrıca dinsel inançları rencide edecek sahnelerde…

View On WordPress

Yeraltı Edebiyatı Kitapları

Ne yazık ki yeralıtı edebiyatı kitapları diye bir dizin tam olarak yoktur. Neden ‘tam olarak yoktur’a gelirsek; çünkü arayışların geneli kitapçıların raflarından yana oluyor. Bu sadece bir pazarlama tekniğidir. Yeraltı elden ele fotokopi şeklinde ya da basılı ama bandrolsüz bir şekilde dolaşan yazılar dizinine diyebiliriz. Tabii tam olarak Yeraltı Edebiyatı türünü yansıtmalıdır.

Bazı…

View On WordPress

Bukowski : Hayran Mektubu

Bukowski : Hayran Mektubu

Seni uzun zamandan beridir okuyorum, biraz önce oğlum Billy’yi yatırdım bir yerden 7 tane kene kapmış bende de 2 tane çıktı kocam Benny’de 3.

Kimimiz böcek sever, kimimiz nefret eder. Benny şiir yazar. Bir keresinde bir şiiri senin bir şiirinle aynı dergide çıkmış. Benny dünyanın en iyi yazarı ama çok asabi.

Bir keresinde bir şiir dinletisinde biri ciddi şiirlerinden birine güldüğü için sikini…

View On WordPress

Ferhan Şensoy : William S. Burroughs

Ferhan Şensoy : William S. Burroughs

William Burroughs’un uçağının saati gelmiş zaten, biz Yasemin’in kullandığı gri minibüsün başına gittik. Az sonra da Yasemin ve iki genç adam eşliğinde William Burroughs geldi. Hoşgeldin William! Üstat öne bindirildi, bizler arka koltuklara, Yasemin bastı gaza, devindi gri minibüs, yola koyulduk.

Hoşgeldin William, Shakespeare kadar yaşlı. Ben diyeyim yetmiş, Abdullah desin seksen, siz demeyin…

View On WordPress

Tehlikeli İhtiyar : William S(eward) Burroughs

Tehlikeli İhtiyar : William S(eward) Burroughs

William S(eward) Burroughs, bu aykırı adam, yirmi küsür yıl önce anarşist izcilere Dünya Devriminin Genel Planı’nı açıkladığı, çeşitli şehir, kır, jungle stratejileri ve kullanışlı silahlar hakkında pratik bilgiler verdiği, hatta kimyasal, biyolojik ve genetik savaş nosyonlarının gelişimini şaşırtıcı bir kesinlikle öngördüğü El Kitabı’nda, “devrimin verimli toprağı” olduğunu bugün bir kez daha…

View On WordPress

Yaşlı Osuruk : Charles Bukowski

Yaşlı Osuruk : Charles Bukowski

Bukowski, 16 Ağustos 1920 tarihinde Andernach, Almanya’da dünyaya geldi. Asıl adı Heinrich Karl Bukowski’ydi. Annesi Katharina Fett bir Almandı ve kadın terzisiydi, babası ise Polonya kökenli bir Amerikalıydı, askerdi. İkili Birinci Dünya Savaşı sonunda tanışmıştı. Bukowski 2 yaşındaylen ailesi Los Angeles’a taşındı. Yazarın “Ham on Rye” romanında detaylı biçimde anlattığına göre babası sürekli…

View On WordPress